Fler målare anlitar advokater

Dagens samhälle har hårdnat och det finns många som försöker sko sig på andra genom att luras på olika sätt. Målarfirmor har idag problem med kunder som inte betalar, de får bluffakturor och de behöver hjälp med kontrakt och avtal. Det blir allt vanligare att målare anlitar en advokat för att få hjälp med detta. Vissa fackförbund erbjuder juridisk hjälp men man kan också kontakta närmaste advokatfirma.

Advokat för företag

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt rör de upphandlingar och avtal som sker inom en entreprenad. Det innebär att göra upp om kostnad och arbetstid mellan en beställare och en entreprenör – till exempel målare. Ibland kan dessa förhandlingar leda till en tvist och man kan behöva koppla in en advokat. Inför en entreprenad ska man följa branschens standardavtal men det är också viktigt att avtalet anpassas för den aktuella entreprenaden. Även om man tycker att det är höga advokatpriser i Stockholm bör man ändå se det som en investering om man hamnar i en konflikt med beställaren. Processen inom tvister kring entreprenader är komplicerad och ingenting som man klarar av själv.

Företagsrätt

Vad man har för rättigheter och skyldigheter som företag kan vara en djungel. Ibland kan man behöva anlita en advokatfirma som är specialiserad på företagsrätt. Advokaten kan hjälpa till med avtal och kontrakt i olika former. Om man har ett företag med anställda kan det uppstå tvister kring anställningar, löner, diskrimineringar och när man behöver avskeda någon. Då kan det vara skönt att veta att man gör rätt, rent juridiskt.

Advokat i Stockholm

Har man otur som företagare kan man bli stämd. Om kunden inte är nöjd med arbetet eller om man förstört något under arbetet är ett par exempel på detta. Andra tvister inom företagsrätt kan vara att kunden inte betalar fakturan eller börjar diskutera priset som man kommit överens om. En advokat kan också vara till nytta när företaget går dåligt och hotas av konkurs. Advokaten kan då vara en konkursförvaltare eller likvidator och hjälper arbetsgivare och anställda med deras rättigheter.

Advokatpriser i Stockholm

Redan när man startar sitt företag kan det vara bra att kontakta en advokat. De kan vara behjälpliga med att bilda bolaget och ge rådgivning under tiden man har företaget. Fler målare anlitar advokater då man ser nyttan av detta. Det är dyrt att anlita en advokat men det kan bli ännu dyrare om man går in i en tvist utan någon juridisk hjälp. Det kan gå så illa att man inte längre har råd att ha kvar sitt företag.

Advokatbyrå